Iz Budžeta Grada Tuzla izdvojeno 240.000,00 KM za podršku realizaciji programa Crvenog križa

U februaru mjesecu 2021. godine Crveni križ grada Tuzla potpisao je Ugovore o dodjeli i načinu korištenja sredstava iz Budžeta Grada Tuzla sa Službom za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla.

Finansijska sredstva u iznosu od 40.000, 00 KM će se trošiti za realizaciju programskih aktivnosti tokom 2021. godine i to za slijedeće programe: – socijalni program, program aktivnosti mladih Crvenog križa i subregionalnu saradnju, program edukacije iz prve pomoći, program dobrovoljnog darivanja krvi te za program osposobljavanja i opremanja Službe zaštite i spašavanja, za djelovanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Za realizaciju programa Njega i pomoć u kući, za 2021. godinu iz Budžeta Grada Tuzla, izdvojeno je 200.000,00 KM.

Realizacijom ovog programa, te stalnim radom na poboljšanju kvalitete rada naših zaposlenika angažovanih u Centru za njegu i pomoć u kući,  nastojimo olakšati svakodnevni život starijim, iznemoglim osobama u toplini njihovih domova.

U programu njege i pomoći u kući angažovano je ukupno 18 njegovatelja/ica i jedna medicinska sestra koja je ujedno i Odgovorna sestra u Centru za njegu i pomoć u kući.