Djelovanje u prirodnim nesrećama i katastrofama

Struktura zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara sve više dobija na značaju na svim nivoima vlasti. Kako u razvoju i značaju samog sistema da bi što kvalitetnije mogao odgovoritit postavljenim preventivnim i sanacionim zadacima na zaštiti  i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Spasiti ljudski život, zaštititi, spriječiti i sanirati djelovanje prirodnih i drugih nesreća koje ugrožavaju resurse, prirodnu okolinu i imovinu su bezdvojbeno veoma važan segment djelovanja zajednice za svoju opću dobrobit, a sigurno i jedan od najbitnijih segmenata djelovanja za što kvalitetniji život.

Crveni križ/krst grada Tuzla na polju zaštite i spašavanja radi na:

  • Edukaciji iz prve pomoći
  • Edukaciji iz sigurnosti i samozaštite
  • Obučavanje za postavljanje šatorskih naselja
  • Opremanje ekipa sa materijalno tehničkim sredstvima
  • Odabir novih (rezervnih) članova Službe zaštite i spašavanja za slučaj većih prirodnih i drugih nesreća