Ured Crvenog križa/krsta grada Tuzla

+387 35 252 198

Fax:
+387 35 274 519

Odgovorna sestra u Centru za njegu i pomoć u kući
+387 62 568 068

Adresa:
Džafer Mahala broj 15, 75 000 Tuzla

Email:
tuzla@ckfbih.ba