Socijalni program

Osnovna zadaća Crvenog križa je uvijek i u svim prilikama spriječiti ljudsku patnju, što znači pružiti pomoć onima kojima je potrebno u prevazilaženju teškoća izazvanih različitim uzrocima. Zbog složene ekonomske situacije u gradu Tuzla se nalazi veliki broj osoba u stanju socijalne potrebe. Najveći broj su porodice koje su uslijed ratnih razaranja i ratnih događanja a kasnije i složene ekonomske situacije ostale bez zaposlenja. U ovoj kategoriji su i lica vrlo niskih primanja i malih penzija te druge osobe koje nemaju  skoro nikakva osnovna sredstva za život.

U okviru Socijalnog programa, posebnu pažnju posvećujemo razvoju Kućne njege i programa  „Njega i pomoć u kući“ koji je kao projekat započet 2013. godine. Od početka realizacije projekta isti je finansiran isključivo od strane Švicarskog Crvenog križa, a od 2017.godine i Grad Tuzla se, na osnovu Tripartnetnog ugovora, uključio u finansiranje istog. Od 2021. godine, program se  finansira iz sredstava Budžeta Grada Tuzle u iznosu od 200.000,00 KM  i dijelom iz pomažuće članarine korisnika Programa.

Naš cilj i zadaća je, u saradnji sa drugim institucijama i ustanovama, pomagati i podupirati proširenje ovog programa na području grada Tuzla, te se svakako truditi na što kvalitetnijem pružanju njege i pomoći u kući. Pokazalo se da je najbolja pomoć starijim i nemoćnim osobama u trećoj životnoj dobi, ona koja se pruža u samom domu. Ova pomoć je ujedno i najhumanija i najjeftinija. Program „Njega i pomoć u kući“ se realizuje na osnovu Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za članove Crvenog križa kojima se pruža pomoć i njega u kući koji je usvojen na nivou Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.

Crveni križ  svojim djelovanjem kroz tradicionalne aktivnosti radi na sljedećim zadacima:

  • Organizovano prikupljanje pomoći u hrani, odjeći, obući, školskom priboru, higijenskim artiklima i drugim potrepštinama,
  • Izrada projekata i apliciranje istih na Javne pozive i grantove kod ministarstava pri Vladi TK i drugih donatora radi iznalaženja mogućih rješenja realizacije Programa našega rada,
  • Očuvati dostignuti nivo aktivnosti i opsluživanja korisnika Programa kućne njege,
  • U Nedjelji solidarnosti, dodatno animirati građane u pogledu razvijanja humanosti na principima uzajamne solidarnosti,
  • Nastaviti distribuciju prehrambenih i higijenskih paketa socijalno ugroženim osobama,
  • Iznalaziti mogućnost obezbjeđenja sredstava za nabavku ogrjeva za zimu socijalno ugroženim osobama,
  • Stvarati zalihe (rezerve) roba i opreme za slučaj većih prirodnih i drugih nesreća,
  • U „Nedjelji starih“ posjetiti najstarije i najugroženije korisnike kućne njege.

Socijalni program se provodi u kontinuitetu tokom cijele godine i značajno je istaći da se dobar dio novčanih sredstava odobrenih od strane Grada Tuzla,  za pomoć u radu Crvenog križa  troši  upravo u okviru ovog programa.