Pomoći možete

  • učlanjivanjem u Crveni križ
  • volontiranjem
  • darivanjem krvi
  • darivanjem odjeće, obuće i drugih materijalnih dobara