Služba traženja je posebna služba predviđena Međunarodnim i Ženevskim konvencijama  o zaštiti žrtava rata i drugih masovnih stradanja. Služba traženja se kao javna ovlast i jedna od osnovnih djelatnosti  obavlja u Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine temelji  se na Zakonu o Crvenom križu Federacije BiH i Pravilniku o Službi traženja Crvenog križa Federacije BiH.  Služba traženja obavlja poslove obavještavanja, spajanja razdvojenih porodica i traženja žrtava rata, velikih prirodnih nesreća i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, kaoi mirnodopska traženja.

Bitna karakteristika Službe traženja je brzina, tačnost, obazrivost i dosljednost.

Služba traženja nadležna je za:

  • Prikupljanje, evidenciju i obradu podataka, davanje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba zainteresovanim pojedincima, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji i inostranstvu o ratnim zarobljenicima i slično
  • Razmjenu porodničnih poruka članova porodice razdvojenih zbog oružanih sukoba ili drugih vanrednih okolnosti
  • Spajanje članova porodica razdvojenih zbog oružanih sukoba ili drugih vanrednih okolnosti
  • Drugi zadaci Službe traženja kao posebne aktivnosti (II Svjetski rat, pomoć civilnim žrtvama i sl.)