Grad Tuzla i u 2024. godini podržava programe Crvenog križa/krsta grada Tuzla

U februaru mjesecu 2024. godine Crveni križ grada Tuzla potpisao je Ugovore o dodjeli i načinu korištenja sredstava iz Budžeta Grada Tuzla sa Službom za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla sa pozicije “Transfer za rad – Crveni križ grada Tuzla” i “Grant Crvenom križu za program njege i pomoć u kući”.

Finansijska sredstva u iznosu od 50.000, 00 KM će se trošiti za realizaciju programskih aktivnosti tokom 2024. godine i to za slijedeće programe: socijalni program, program aktivnosti mladih Crvenog križa i subregionalnu saradnju, program edukacije iz prve pomoći, program dobrovoljnog darivanja krvi te za program osposobljavanja i opremanja Službe zaštite i spašavanja za djelovanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Za realizaciju programa Njega i pomoć u kući, za 2024. godinu iz Budžeta Grada Tuzla, izdvojeno je 241.000,00 KM.

U sklopu spomenutog programa Grad Tuzla i Crveni križ grada Tuzla su pokrenuli aktivnost na nabavci GPS uređaja koje će koristiti osobe oboljele od demencije, koje su nastanjene na području Grada Tuzla, a koje imaju bližnjeg srodnika.

Realizacijom ovog programa, te stalnim radom na poboljšanju kvalitete rada naših zaposlenika angažovanih u Centru za njegu i pomoć u kući,  nastojimo olakšati svakodnevni život starijim, iznemoglim osobama u toplini njihovih domova.

U programu Njege i pomoći u kući angažovano je ukupno 18 njegovatelja/ica i jedna medicinska sestra koja je ujedno i Odgovorna sestra u Centru za njegu i pomoć u kući.