Priručnik Priprema za odgovor na prirodne i druge nesreće sa postupcima pružanja prve pomoći

Crveni križ/ krst grada Tuzla u saradnji sa Gradskim štabom Civilne zaštite Grada Tuzle pripremio je i izdao priručnik pod nazivom priprema za odgovor na prirodne i druge nesreće.

Priručnik je pripremljen za članove službi i jedinica zaštite i spašavanja u Gradu Tuzla, za članove savjeta mjesnih zajednica i opću populaciju, uključujući učenike srednjih škola i studente fakulteta na Univerzitetu u Tuzli.

Priprema i odgovor na katastrofe je jedna u nizu aktivnosti kojima se bavi Služba civile zaštite i Crveni križ/krst garda Tuzla. Obzirom na njegov sadržaj, Priručnik se može koristiti edukaciji stanovništva koju provodi Služba Civilne zaštite i Crveni križ, sa ciljem sticanja novih znanja i promocije Crvenog križa i Civilne zaštite kao organizacija koje su otvorne za sve građane i koje upravo postoje zahvaljujući angažovanju velikog boja građana, pripadnika službi, članova i aktivista koji, i na dobrovoljnoj osnovi, žele pokazati svoju privrženost ideji i principima Pokreta Crvenog križa, Crvenog polumjeseca i Crvenog kristala, pružajući pomoć sebi i drugima. Prirodne i druge nesreće su nepredvidive i stoga smo dužni biti pripravni u svakoj situaciji kako bi pomogli sebi i drugima.