Mladi u Crvenom križu predstavljaju respektabilnu snagu i potencijal za provođenje misije Crvenog križa. Tim mladih „Solferino“ pod okriljem Crvenog križa/krsta  grada Tuzla  radi na unapređenju rada mladih s ciljem promocije ove organizacije kao jedne od respektabilnijih  i prepoznatljivijih organizacija, u zajednici, što ona ustvari i jeste. Posebnu pažnju posvećujemo učlanjenju novih volontera, u cilju što boljeg i potpunijeg obavljanja zadataka koji su pred nama.

Aktivnosti mladih se sastoje, prije svega, u obilježavanju tradicionalnih datuma. Međutim, doprinos mladih se ogleda i u organizovanju sabirnih akcija preko kojih se skupe značajne količine prehrambenih i higijenskih artikala. Prikupljene artikle mladi, zajedno sa članovima Stručne službe Crvenog križa/krsta grada Tuzla distribuiraju korisnicima socijalnog programa. Članovi Tima mladih „Solferino“ takođe su angažovani i u Službi zaštite i spašavanja Crvenog križa/krsta grada Tuzla.

Mladi unutar Crvenog križa/krsta grada Tuzla svoje aktivnosti sprovode u okviru sljedećih programa djelovanja, odnosno oblasti:

  • oblast organizacionog razvoja
  • oblast zdravstvene djelatnosti
  • oblast socijalne djelatnosti
  • oblast Upozoravanja na opasnosti od mina i NUS-a
  • oblast diseminacije međunarodnog humanitarnog prava
  • oblast za odnose sa javnošću