Posjetioci Panonskih jezera savladali kardiopulmonalnu reanimaciju i upotrebu automatskog eksternog defibrilatora

Tokom jula mjeseca 2023. godine obučeni volonteri Crvenog križa/krsta grada Tuzla su na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli vršili edukaciju građana iz pružanja prve pomoći.

Građani su imali priliku naučiti osnovne mjere održavanja života – kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR) uz pravilnu upotrebu AED-a (automatskog eksternog defibtilatora).

Edukacija se vrši s ciljem razvijanja svijesti o važnosti ranog početka oživljavanja unesrećene osobe.

Volonteri će i u narednom periodu nastaviti sa edukacijama građanstva.

📢Budi i ti dio tima čije ruke mogu spasiti život!❤️🫶