U okviru ove djelatnosti programske aktivnosti su različite i vrlo sadržajne, što zahtijeva ostvarivanje dobre saradnje sa zdravstvenim institucijama, školama, mjesnim zajednicama ali i sa Službom za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti.

Prema širem dijelu populacije, djeci, mladima i odraslim, u smislu zdravstvenog odgoja, planiramo da djelujemo organiziovanjem predavanja, predstava, izložbi i učestvujemo  u raznim manifestacijama, obilježavanjem tradicionalnih  datuma:

 • Svjetski dan zdravlja,
 • Svjetski dan prve pomoći,
 • Nedjelja/Tjedan borbe protiv tuberkuloze i ostalih plućnih bolesti,
 • Mjesec borbe protiv bolesti ovisnosti,
 • Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

Aktivnosti u ovoj oblasti predstavljaju dijelom prevenciju, dijelom edukaciju, a dijelom direktnu pomoć zdravstvenim i drugim organizacijama, a sadržane su u sljedećem:

 • organizovanje predavanja vezanih za sprečavanje nastanka i širenja tuberkuloze, HIV/AIDS-a i drugih zaraznih i spolno prenosivih infekcija, a s tim u vezi propagiranje zdravog načina življenja,
 • organizovanje predavanja u školama o štetnosti upotrebe droge i sprečavanju širenja bolesti ovisnosti, posebno kod mladih,
 • obuka stanovništva u oblasti pružanja prve pomoći i samopomoći, formiranje ekipa i organizovanje provjere stečenih znanja,
 • organizovanje seminara za instruktore ekipa  prve pomoći iz osnovnih i srednjih škola, sa ciljem uvođenja novog metoda obuke i načina provođenja gradskog takmičenja,
 • vođenje kampanje na animiranju građana za dobrovoljno darivanje krvi i pružanje pomoći u organizovanim akcijama uzimanja krvi na terenu, posebno u mjesnim zajednicama, te  prevoz dobrovoljnih darivalaca krvi iz mjesnih zajednica do  Poliklinike za transfuziologiju i nazad,
 • u vezi sa aktivnostima na planskom obezbjeđenju rezervi krvi za potrebe liječenja u Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla, neophodna je stalna saradnja Crvenog križa i Poliklinike za transfuziologiju, a naravno i pomoć grada Tuzla kao značajnog faktora u procesu obezbjeđenja potrebnih rezervi krvi,
 • Organizovanje seminara za Realistički prikaz povreda, stanja i oboljenja,
 • Organizovanje vježbe u pružanju prve pomoći, u saradnji sa Službom Civilne zaštite, Službom hitne medicinske pomoći JZNU Dom zdravlja Tuzla, Štabom Civilne zaštite, Ministarstvom unutrašnjih poslova
 • Razmjena iskustava za sestrinskim organizacijama iz regije i okruženja.