Sunčana jesen u mojoj zajednici

U godini koja je iza nas, posljednja organizovana aktivnost Crvenog križa provodila se u sklopu projekta “Sunčana jesen u mojoj zajednici” . 23.12.2016.godine organizovan je Festival ručnih radova koji je održan u Bingo City Centru u Tuzli na kojem je devet Inicijativnih grupa akivnog starenja sa područja grada Tuzla izložilo svoje ručne radove. 40 volontera iz Inicijativnih grupa uzelo je učešće u ovoj aktivnosti.

Radeći na realizaciji projekta „Sunčana jesen u mojoj zajednici“ uvidjeli smo veliku želju osoba treće životne dobi za učešćem u društvenim aktivnostima, zdravstvenim edukacijama i festivalu ručnih radova koji je trajao 12 sati,  te da su zadovoljni pruženom podrškom od strane Crvenog križa.

Projekat je finansiran od strane Društva Crvenog krsta/križa BiH i Italijanskog Crvenog križa.