Socijalni program

Osnovna zadaća Crvenog križa je uvijek i u svim prilikama spriječiti ljudsku patnju, što znači pružiti pomoć onima kojim aje potrebno u prevazilaženju teškoća izazvanih različitim uzrocima. Zbog složene ekonomske situacije u gradu Tuzla se nalazi veliki broj osoba u stanju socijalne potrebe. Najveći broj su porodice koje su uslijed ratnih razaranja i ratnih događanja a kasnije i složene ekonomske situacije ostale bez zaposlenja. U ovoj kategoriji su i lica vrlo niskih primanja i malih penzija i druge osobe koje nemaju dovoljno ili skoro nikakva osnovna sredstava za život.

U okviru ovog programa, treba posebnu pažnju posvetiti programu Kućne njege, te implementaciji Projekta „Njega i pomoć u kući“ koja se planira do kraja 2016. godine. Projekat je finansiran od strane Švicarskog Crvenog križa. Naš cilj i zadaća je, u sardnji sa drugim institucijama i ustanovama, pomagati i podupirati proširenje ovog programa na području grada Tuzla, te se svakako truditi na što kvalitetnijem pružanju usluga. Pokazalo se da je najbolja pomoć starijim i nemoćnim osobama u trećoj životnoj dobi ona koja se pruža u samom domu. Ova pomoć je ujedno i najhumanija i najjeftinija. Program „Njega i pomoć u kući“ ćemo realizovati u skladu sa katalogom usluga Centra za njegu i pomoć u kući Crvenog križa/krsta grada Tuzla, gdje usluge pružaju medicinska sestra, njegovatelji i edukovani volonteri.

Crveni križ će svojim djelovanjem kroz tradicionalne aktivnosti raditi na sljedećim zadacima:

  • Organizovano prikupljanje pomoći u hrani, odjeći, obući, školskom priboru, higijeni i drugim potrepštinama,
  • Izradi projekata i apliciranju kod ministarstva pri Vladi TK, radi iznalaženja mogućih rješenja realizacije Programa našega rada,
  • Očuvati dostignuti nivo aktivnosti i opsluživanja korisnika Programa kućne njege,
  • U Nedjelji solidarnosti, dodatno animirati građane u pogledu razvijanja humanosti na principima uzajamne solidarnosti,
  • Pokušati održati praksu mjesečne distribucije paketa hrane najugroženijim osobama,
  • Iznalaziti mogućnost obezbjeđenja sredstava za nabavku ogrjeva za zimu socijalno ugroženim osobama,
  • Stvarati zalihe (rezerve) roba i opreme za slučaj većih prirodnih i drugih nesreća,,
  • U „Nedjelji starih“ posjetiti najstarije i najugroženije korisnike kućne njege.

Socijalni program se provodi u kontinuitetu tokom cijele godine i značajno je istaći da se dobar dio novčanih sredstava odobrenih od strane Grada,  za pomoć u radu Crvenog križa   troši  upravo u okviru ovog programa.