Širenje programa njege i pomoći u kući

23. januara 2016. godine u prostorijama Crvenog križa/krsta grada Tuzla održan je sastanak sa predstavnicima mjesnih organizacija Crvenog križa Husino, Ljubače, Dobrnja, Gornja Tuzla i Ljepunice na temu proširenja Projekta  njege i pomoći u kući

Prisutni su upoznati o formiranju Radne grupe, za sistemsko uređenje njege i pomoći u kući u gradu Tuzla  Rješenjem Gradonačelnika Grada Tuzla, te o Pravilniku o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odabir korisnika za pružanje pomoći i njege članovima Crvenog križa/krsta grada Tuzla.  Naglašeno je da se stavlja fokus na osobe koje su redovni članovi i nemaju mogućnoat plaćanja pomažuće članarine, odnosno korisnike stalne novčane pomoći pomoći.

Zaključeno je da se na prostoru ovih pet mjesanih zajednica obavi anketiranje potencijalnih korisnika kako bi se blagovremeno izvršila procjena od strane stručnih lica Crvenog križa i eventualno startalo sa prširenjem pomoći i njege izvan gradske zone.

U narednom periodu planiramo organizovati još nekoliko sastanaka sa predstavnicima prigradskih mjesnih zajednica kako bi se  utvrdile stvarne potrebe za njegom i pomoći u kući od strane Centra za njegu i pomoć u kući Crvenog križa/krsta grada Tuzla.

Posebnu pažnju želimo posvetiti građanima u mjesnim zajednicama iz kojih je otišao veliki broj mladih ljudi, a gdje žive starije osobe bez bližnjih srodnika.