Poruka za mlade – primjer koji se može slijediti

Poštovani gosp. Hasiću, ostali uposlenici Crvenog križa/krsta grada Tuzla i dragi volonteri,

molim Vas da uvažite ovu poruku kao obavještenje da napuštam moju poziciju predsjednice Tima mladih “Solferino” u Crvenom križu/krstu grada Tuzla dana 23.09.2019. godine.

Funkciju predsjednice mladih napuštam iz privatnih razloga, zbog preseljenja u Sarajevo obzirom da sam započela studiranje na Internacionalnom Burch Univerzitetu. Ni u kojem drugom slučaju ne bih prestala da obnašam ovu funkciju, ali ukoliko već fizički neću biti prisutna, mislim da je fer i korektno prepustiti vodstvo Tima mladih nekome drugom ko u bilo kojem trenutku fizički može biti prisutan na području grada Tuzla sa volonterima

Od početka mog mandata, lično smatram da sam dala svoj maksimum za dobrobit Crvenog križa na svim poljima djelovanja. Samim time lično smatram ida se tim mladih “Solferino” u pojedinim segmentima izuzetno poboljšao, prije svega zbog neprestanog rada svih volontera koji su dali, te i dalje daju svoj doprinos ovoj organizaciji, naravno još uvijek ne na očekivanoj razini koja prilici a i vidna je u susjednim gradskim organizacijama ali mladi ove organizacije zaslužuju sve pohvale za svoj trud,rad i zalaganje. U svakom radu moraju postojati pozitivne i negativne stvari, ali ja se zaista nadam da sam u periodu u kojem sam obavljala ovu funkciju više doprinijela nego odmogla radu naše organizacije. Kada pričam konkretno o radu “Solferina” tokom mog mandata, zaista bih mogla mnogo toga navesti, počev od predstavljanja CK u medijima i na društvenim mrežama sa naglašavenjem znatnog poboljšanja oglašavanja na društvenoj mreži Instagram koju sam lično i vodila, sve do rada u socijalnim, zdravstvenim i drugim oblastima CK, gdje smo uspješno odradili veliki broj akcija sa otprilike 200 volontera na akcijama. 13.06.2019.god održali smo Izvještajnu konferenciju mladih gdje smo zaključno sa tim datumom imali u protekloj godini odrađeno ukupno 144 sastanka, 35 edukativnih radionica za volontere, 43 van CK, cca.80 akcija na spisku aktivnih volontera našlo se cca.60 volontera  od ukupnog broja 170 volontera. Ono na šta sam izuzetno ponosna jeste činjenica da je od preuzimanja mog mandata primjećen znatno povećanje broja novih volontera koji su se aktivno uključili u aktivnosti. Pred kraj svog mandata imala sam privilegiju da učestvujem i pomažem u organizaciji i realizaciji Ljetne škole mladih CK grada Tuzla što me je učinilo znatno bogatijom za jedno veliko iskustvo.

Na kraju, najviše sam ponosna što sam godinama volonter ove organizacije, što mi je Crveni križ/krst u velikom dijelu pomogao da se izgradim kao osoba. Ponosna sam na to što sam upoznala veliki broj divnih ljudi, stekla prijateljstva ne samo u mom gradu i državi, nego i van granica BiH. Želim da se zahvalim svima koji su bili tu od početka mog volontiranja i rada, svima koji su se odazivali sastancima i akcijama. Veliko hvala i stručnoj službi na čelu sa sekretarom gosp. Seadom Hasićem, na divnoj saradnji u toku mog mandata i koji se trudio da uvijek ispoštuje zahtjeve i molbe Tima mladih.

Još jednom se zahvaljujem na saradnji, ukazanom povjerenju, šansama i pruženim znanjima. Bila mi je čast da volontiram za Vas i želim da poručim svim volonterima da, iako se možda ne pronađu u određenim oblastima kojima raspolaže CK, ovo je definitivno mjesto gdje će pronaći divne prijatelje, pa čak i nove ljubavi, što odgovorno tvrdim. Jednom crvenokrižaš, uvijek crvenokrižaš!

 

Sa poštovanjem,

Pirić Lamijalamija 2