Podrška akciji “Prevencija raka grlića maternice”

19. januara 2016. godine u  kolektivnom centru Mihatovići Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona organizovao je druženje sa ženama, edukativno informativnog tipa uz podjelu higijenskih paketa obezbjeđenih, između ostalog i od naše organizacije.

Crveni križ/krst grada Tuzla za ovu namjenu obezbijedio je 200 higijenskih paketa. Kako je naglašeno od strane Zavoda “Rak grlića maternice je izlječiv ukoliko se otkrije na vrijeme.Karcinom grlića maternice se na području našeg Kantona dijagnosticira kod 27 žena na 100 000, što predstavlja visoku stopu pojavnosti, ako se uzme u obzir da se u u zemljama okruženja na 100 000 javlja kod sedam žena.”

IDITE REDOVNO NA GINEKOLOŠKE PREGLEDE!