Poznavanje i pružanje prve pomoći potrebno je svima i trebalo bi da bude dio opšte kulture. Veoma je važno da svi znamo i shvatimo od kakvog je značaja pružiti pomoć u datoj situaciji. Polazeći od činjenice da je prva pomoć najstarija aktivnost u organizaciji Crvenog križa, sama po sebi se nameće obaveza pokazivanja posebnog interesa za ovu oblast. Znanja i vještine pružanja prve pomoći potreba su savremenog življenja, jer su nesreće na ulici, poslu, školi i u kući sve češća prijetnja zdravlju. Jedan od programa koji provodi Crveni križ grada Tuzla je Njega i pomoć u kući, na kojem je angažovano 14 profesionalno uposlenih osoba, koje se svakodnevno susreću sa određenim  poteškoćama, a odnose se na rad sa starim, iznemoglim i bolesnim licima, s toga se kontinuirano radi obuka iz prve pomoći uposlenih, kako bi pravilno i adekvatno pružli pomoć u slučaju potrebe, ne samo osobama koje svakodnevno obilaze, već i  našim sugrađanima ukoliko se ukaže potreba.