Volonteri Crvenog križa/krsta grada  Tuzla su dana 18.11.2018. godine  obilježili  Međunarodni dan djeteta (20.11.). Cilj nam je  podsjeti i osvjesti javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

20. novembra 1989. na Glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena je Konvencija o pravima djeteta koja sadrži univerzalne standarde koje država potpisnica Konvencije  mora garantovati svakom djetetu.

U Konvenciji se govori, prije svega, o obavezama odraslih u odnosu prema djetetu kao i o obavezama brojnih društvenih faktora u vezi zaštite djeteta.

To je prvi dokument u kojem se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi kojoj je potrebna posebna zaštita.